Recura

Aktuellt just nu!!

Gormus avvikelse-hanteringssystem.

Nytt inmatnings-formulär som används till att dokumentera korrigerandeåtgärder.
Se vår senaste demo video.

Finns att ladda ner under AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Hej kursdeltagare!

Här kommer en ny sida med lite verktyg som hjälp i ert kvalitetsarbete. Till att börja med kommer ni att få tillgång till AB Gormus ledningssystem samt ett nytt litet verktyg som är en ide om hur man kan hantera företagets avvikelsehantering. Det är ett enkelt Microsoft Excel baserat system.

Inloggning till AB Gormus verksamhetssystem
(Inloggningsuppgifter får du skickat till dig med e-post)

En lite kort video film som beskriver hur man gör ändringar i AB Gormus systemet.

Nedladdning av det Excel baserade avvikelsehanteringssystemet.
(Inloggningsuppgifter får du skickat till dig med e-post)

En instruktionsvideo om hur man installerar och använder avvikelsesystemet.

En instruktionsvideo för den som skall anpassa avvikelsesystemet så att det passar till det egna företaget

En ny instruktionsvideo som visar hur man dokumenterar de viktiga korrigerande åtgärderna med hjälp av ett nytt inmatningsformulär.

 

Kursdatum 2017

ISO 9001

25-26 januari
10-11 maj

ISO 19001
26-27 april