Recura

Aktuellt just nu!!
Vi har vidareutvecklat vårt avvikels-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.
 

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Kurs internrevision av ledningssystem enligt nya ISO 19011 
kvalitet ISO 9001:2015
och miljö ISO 1401:2015

 Göteborg 26-27 april 2017

Långsiktig utveckling av verksamheten kräver
ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet.
Internrevision är ett av företagets viktigaste verktyg för att förbättra företagets processer och produkter.

Det är vad vi kallar ständiga förbättringar.
 

Kurs innehåll:

 • Vi använder givetvis den senaste ISO 9001 standarden.
 • En noggrann genomgång av alla kravelementen i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
 • Processorienterad revisionsteknik
 • Olika typer av revision
 • Revisionsplan. Hur ofta och mycket måste man revidera?
 • Organisera och genomföra en revision
 • Hur man gör en bra intervju?
 • Vad frågar man?
 • Rapportera och följa upp
 • Vad kan både arbetskamrater och företaget vinna på en bra revisionsverksamhet?
 • Vi genomför en revision av ett processorienterat företag
 • Ett avslutande kunskapsprov.

Kursmål

De som gått kursen ska ha kunskap för att:

 • planera och genomföra  interna revisioner, rapportera resultatet och följa upp genomförda åtgärder.
 • genomföra  interna revisioner så som ISO certifierarna kräver.
 • bidraga till de ständiga förbättringarna av företaget.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande internrevisorer samt till de som har revisionserfarenhet enligt ISO 9001/2  eller av ISO 14001 men behöver komplettera sina kunskaper med ISO 9001:2015 och/eller ISO 14001:2015 

Genom att utbilda flera interna revisorer får ni fler eldsjälar till kvalitets- eller miljöledningssystemet som i sin egna, dagliga verksamhet hjälper systemet att fungera.

 

 Välkomna

Tid och plats:  

Göteborg den 26-27 april 2017
Kurstider alla dagar: kl. 09-16.30. Lunch 12-13. Kurslokal meddelas i bekräftelsen. Kursen bekräftas per e-mail eller fax.
Kursavgift: 8 900 kr. 7 800 kr för deltagare nr 2, 3, 4 från samma företag. Lunch, kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften. Anmälan är bindande. Begränsat antal deltagare. Moms och ev. logi tillkommer. Betalningsvillkor 10 dagar.

 

Andra som har gått på våra kurser !!


 


Kursdatum 2017

ISO 9001
25-26 januari
10-11 maj


ISO 19001
26-27 april