Recura

Aktuellt just nu!!
Vi har vidareutvecklat vårt avvikelse-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.
 

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Vi erbjuder följande tjänster.

Konsulttjänster vid införande eller ombyggnad av kvalitetssystem enligt ISO 9001, ISO 13485, TS 16949 eller annan kvalitetsstandard.
Det finns idag ett flertal standarder som bygger på ISO 9001 vi har erfarenhet av ett flertal av dessa.

Vi har också stor erfarenhet av MDD, Medical Device Directory. Vi har hjälpt företag att CE-märka medicintekniska produkter.

Konsulttjänster vid införande eller ombyggnad av miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller annan miljöstandard som är en del eller en följd av ISO 14000 familjen. Detta 9 t.ex. vara ISO 14042.

Internrevision. Vi kan vara Er internrevisor under en viss period eller bara när ni inte hinner med själva. Vi har erfarenhet från ett flertal branscher.

Förbättringsprocessen kan vara svår att få att fungera även i det mest välfungerande företag. Vi kan hjälpa till att organisera och få igång Ert förbättringsarbete. Det är här man tjänar pengar på ett väl fungerande ledningssystem.


Kursdatum 2017

ISO 9001

25-26 januari
10-11 maj

ISO 19001
26-27 april