Recura

Aktuellt just nu!!
Vi har vidareutvecklat vårt avvikelse-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.
 

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Certifieringar där vi har medverkat med konsult insatser

Under perioden 1994 - 2017 har KB Recura utfört konsultuppdrag inom ett flertal företag med huvudinriktning på att effektivisera nyttjandet av befintlig organisation samt att bedriva förbättringsverksamhet på alla nivåer i företagen.
I ett flertal företag har arbetet bedrivits som en del av införandet av ledningssystem enligt ISO 9001/ISO 14001. Ett 100 tal företag har erhållit sina certifikat enligt ISO 9001/ ISO 14001 /ISO 13485/TS 16949 under perioden.

Vi har samarbetat med ett flertal certifieringsföretag i Sverige och utlandet

 

Företagen finns inom ett flertal olika brancher

Mekaniskindustri. ( Tillverkning av servicefordon inredningar),

Service inom shipping. ( Reparation av fartygsmaskiner) 

Kemiföretag.( Vatten behandling) I

Service inom byggnads. ( Ställningsbyggnation) 

Plastindustri ( Extrudering av plastfilm) 

Konsult företag inom VVS, El och Brand

Handelsföretag ( Mekanik och El produkter)

Entreprenadföretag Ventilation  

Elinstallationsföretag

Handelsföretag ( Medicinska forskningsprodukter)

Handelsföretag (Lagerinredningar)

Handelsföretag ( Medicintekniskaprodukter)

Dataföretag ( Löneprogram, PA-administration)

Handelsföretag (Dentalprodukter)

Tillverkande företag (Batteriladdare)

Myndighet (F.d Luftfartsverket)

Tillverkare av möbler

Beräkningar av flygdata