Recura

Aktuellt just nu!!

Vi har vidareutvecklat vårt avvikels-hanteringssystem och utökat med en funktionsfil.

Den nya filen finns för nedladdning. Klicka på AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001) är ett system för att styra företaget mot bättre kvalitet i alla led.

Det är viktigt att företaget har egen kompetens i ISO 9001.

Vi ger dig detta och skickar med dig en modell av ett kvalitetssystem hem.

Med hjälp av vår modell bygger du enkelt ett nytt kvalitetssystem eller konverterar ditt befintliga system.

Kurs tillfällen under 2016

Göteborg 26-28 januari
Göteborg 11-12 maj

 


Kurs nya ISO 9001:2015

ISO 9000 utan papper, utan krångel, nöjdare kunder, personal som trivs och bättre lönsamhet. Detta och inget annat är vad vi pratar om på våra kurser

 
Välkomna

- Företag med väl fungerande kvalitetssystem är lönsammare, har nöjdare   kunder och personalen trivs bättre.

Kursen är till för företag som:

- vill förbättra sin lönsamhet och få nöjdare kunder
- tänker börja med sitt kvalitetsarbete
- har börjat men inte riktigt kommit i mål.
- tycker att det egna systemet inte är smidigt och lätt att använda.

Kursmål 

De som gått kursen skall ha kunskap för att:
- lägga upp ett kvalitetssystem på snabbaste, enklaste, billigaste och bästa sätt, dvs.  "Rätt från början".
- utarbeta och införa kvalitetssystemet som fungerar och klarar en certifiering.

Kursinnehåll
 
Kursen består av en blandning av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner.
Vi utgår ifrån ett processorienterat kvalitetssystem och följer detta.
Tag gärna med frågeställningar från de egna företaget

Betydande del av kursen handlar om ISO 9001 och dess krav.

- En rejäl genomgång av ISO 9001:s kravelement. (Nya ISO 9001 utgåva 2015).
- Vad är en vardagsnära ISO 9001 tolkning?
- Hur tolkar certifieraren ISO 9001?
- Diskussioner runt deltagarnas egna frågor.

Att driva ett ISO 9001 -projekt -rätt från början är också en väsentlig del av kursen
- Hur gör man ett kvalitetssystem med lagom omfattning?
- Hur bygger man upp ett kvalitetssystem på snabbaste, enklaste, billigaste och bästa sätt?
- Skall man bygga upp miljö- och kvalitetssystem samtidigt?
- Vad börjar man med när man inför ISO 9001? Hur lägger man upp projektet?
- Projektledning mm.
- Vad innebär processledning? Vilka är våra processer? Processkartläggning.
- Hur engagerar och motiverar man medarbetare och chefer?

Övrigt i kursen
- Vad är RÄTT KVALITET?
- Vilken nytta kan vi ha av ISO 9001 om vi gör på rätt sätt?
- Hur påverkar kvalitetssystem lönsamheten? Lönar sig total kvalitet?
- Vad vinner man med ett gemensamt miljö- och kvalitetssystem?
- Vad är kvalitetsbristkostnader? Hur stora är våra?
- Hur utvecklar vi tjänster med kvalitet? Hur får vi information om kvalitet?
- Datahjälpmedel. 

 

Tid och plats: 

 Göteborg  26-28 januari och  11-11 maj 2016

Kurstider alla dagar: kl. 09-16.30. Lunch 12-13. Kurslokal meddelas i bekräftelsen. Kursen bekräftas per e-mail eller fax.
Kursavgift: 8900 kr. 7800 kr för deltagare nr 2, 3, 4 från samma företag. Lunch, kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften. Anmälan är bindande. Moms och ev. logi tillkommer. Betalningsvillkor 10 dagar. 

Andra som har gått på våra kurser !!

 


Kursdatum 2016

ISO 9001

26-28 januari
11-12 majISO 19001
13-14 april

 

 

 

 

 

 

 

 

Such replica watches sale are actually amongst the a small number of who avoid typically the widely known Oyster claim, deciding on preferably instead on a domed caseback with the help of flutes to the outsides, reminding you and me from hublot replica last. All kinds of things upto a copy follow might be revamped, time honored not to mention essentially provides a feeling from nobility. Perhaps even typically the tag heuer replica sale browning leatherette straps might be considered towards wrapping to the hand at the most formalized moments, the spot where the tuxedo can be described as needs to not to mention style will be basically path to rolex replica sale. Possibly the preferred have for these Rolex replica looks after will be symmetries, delicately suitable wrists from any sort of hublot replica, researching in no way much too smallish, and yet certainly no too big from the present horological values. By a tad crazy angle, I just challenge assert that her tag heuer replica uk what individuals departed virtually all her sporty elements in your easily not to mention aims basically one detail revamped attractiveness.