Recura

Aktuellt just nu!!

Gormus avvikelse-hanteringssystem.

Nytt inmatnings-formulär som används till att dokumentera korrigerandeåtgärder.
Se vår senaste demo video.

Finns att ladda ner under AB Gormus

 

 

 

 

 

Hem

     Senaste nytt

Kontakta oss

 

 

 

 

Kurser kvalitet

Kurser miljö

Kurser internrevision

Kursdeltagare

ISO 9001

ISO 14001

ISO 13485

Konsult

Referenser

AB Gormus

 

ISO 9000 är en familj med standarder som alla är till för att underlätta styrning av kvalitén på de produkter eller tjänster som företaget levererar till sina kunder.

 

ISO 9001 är den standard som man blir certifierad enligt. Den innehåller ett antal krav (58 st.) som det certifierade företaget ska uppfylla. Dessa krav representerar alla kunders krav.

 

De andra standarderna i familjen är:

ISO 9000 beskriver principer och terminologi.
ISO 9004 ger dig vägledning för införande och ständiga förbättringar.
ISO 19011 tar upp hur revisioner kan planeras, genomföras och följas upp.

Dokumentationen som ISO 9001 kräver är endast på 8 olika punkter de flesta är s.k. ordning och reda punkter.

 

Det är nästan helt upp till det egna företaget hur mycket och hur man väljer att dokumentera sitt kvalitetsledningssystem.

 

Vi tillhanda håller en enkel modell till våra kunder.

Hör av dig så får du veta mer.


Kursdatum 2017

ISO 9001:2015
25-26 januari
10-11 maj

ISO 19001
(Internrevision)
26-27 april